logo-banner
groenten

FV Van Haesendonck


Van Asschevoetweg 10,1982 Weerde

...Het is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouwteelten, wintertarwe voor voer en baktarwe, wintergerst, mais, voederbieten, spelt, klaver, koolzaad, weiland, aardappelen, bewaaruien, pompoenen, aardbeien, rundvee, grondwitloof en hoogstamfruit. 4 broers en een zus ieder heeft zijn inbreng.
Klanten worden gesnsibiliseerd om hun verpakking terug mee te brengen: aardappelzakken, witloofdozen. Er worden duurzame winkeltassen aangeboden.
De toekomst van ons bedrijf zal in grote lijnen de verlengenis zijn van het verleden. De ingeslagen weg van de korte keten tussen producent en consument biedt zowel voor ons als voor de consument enkel maar voordelen, op het gebied van ethiek, prijs/kwaliteit verhouding, arbeidsvreugde en als laatste en belangrijkste het onderlinge respect en zorg voor ons milieu.

fv_vanhaesendonck@belgacom.net      

Producenten

Vlaams Brabant

Limburg