logo-banner
groenten

De Ploeg


Diestsebaan 73,2230 Herselt

BVBA De Ploeg is een melkveebedrijf waar op een zo natuurlijk mogelijke wijze zuivelproducten worden vervaardigd, die vooral in bijhorende winkel worden verkocht.
De Ploeg is een familiebedrijf met 7 vennoten, tussen de vennoten is er een goede taakverdeling.
Momenteel beslaat het bedrijf 63 ha, waarvan ongeveer 10 zomergerst (in twee periodes) en het overgrote deel uit grasklaver. Daarop grazen 120 melkkoeien.
Er worden heel wat inspanningen gedaan om op een ecologische en zo natuurlijke mogelijke wijze te produceren:
- minimaal gebruik van kunstmeststoffen en gebruik van eigen natuurlijke mest om de natuurlijke kringloop te bewaren.
- ma´s werd uit het teeltplan geweerd omdat het veel externe inputs vergt en de bodemvruchtaarheid verlaagt.
- Er wordt rode klaver in het grasland ingezaaid. Klaver is een vlinderbloemige die met behulp van bacteriŰn stikstof kan fixeren uit de lucht, waardoor er geen kunststikstof nodig is. Hij geeft veel structuur aan het weiland en vormt een noodzakelijke eiwitbron voor de dieren.
- De dieren krijgen vooral eigen ruwvoeder, pulp van de suikerfabriek en draf van de brouwerij te eten, met een minimale hoeveelheid krachtvoer.
- Er wordt tegen (uier)ziektes vooral preventief gewerkt. Antibiotica worden enkel nog gebruikt indien homeopathische middelen niet blijken te werken.
- Er werd overgeschakeld van plastic naar glasverpakking en er is er ge´nvesteerd in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor het spoelwater.
- De verwerking gebeurt zo natuurlijk mogelijk en volgens de traditionele methode. Er worden geen smaakstoffen, bewaarmiddelen of andere chemische middelen toegevoegd.


de.ploeg1@pandora.be       www.ploeg.be

Producenten

Vlaams Brabant

Limburg